วิธีใช้งานคู่กับ WPML & PolyLang

ปลั๊กอิน Designil PDPA สามารถใช้งานคู่กับปลั๊กอิน Multi-language ได้ทั้ง WPML & Polylang โดยก่อนการตั้งค่าต้องเลือกภาษาที่แถบด้านบน เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการจะตั้งค่า

โดยที่การตั้งค่าจะต้อง ตั้งค่าทั้งหมดตามจำนวนภาษาที่เว็บไซต์นั้นๆ มี เพราะแต่ละภาษาจะแสดง และเงื่อนไขที่แยกออกไปตามการตั้งค่าของภาษานั้นๆ