Request Form

ในทางกฎหมาย ฟีเจอร์นี้สร้างมาเพื่อ รักษาสิทธิ์ของการเป็นเจ้าของข้อมูลโดยสามารถใช้ฟอร์มเพียงแค่นำ Shortcode ไปแปะ ก็ใช้ได้เลย มีระบบแจ้งเตือน เมื่อมีคนส่ง Request เข้ามา, เตือนเมื่อใกล้ถึงวันที่ครบกำหนด, ส่งอีเมลแจ้งความคืบหน้าต่างๆ ฟอร์มมีระบบความปลอดภัยในการเก็บไฟล์ข้อมูลยืนยันตน โดยไม่สามารถ เข้าถึงได้โดยตรง และมีระบบจัดการหลังบ้าน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการด้วย

เปิดใช้งาน ฟอร์มร้องเรียน : เมื่อเปิดใช้งาน สามารถนำ Shortcode ไปวางไว้ที่ในหน้า Page และใช้งานได้เลย

อนุญาตร้องเรียน (​สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ Login ) : สามารถให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้ Login ใช้งานฟอร์มร้องเรียนได้

ส่งอีเมล ถึงผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะ : เมื่อทำการเปลี่ยนสถานะ Request จากหลังบ้าน จะทำการแจ้งเตือนด้วยอีเมล ผู้ให้ User รับรู้ความคืบหน้า

อีเมล ที่ใช้แจ้งเตือน : โดย Default จะทำการใช้อีเมลหลักของเว็บไซต์ หรือ สามารถ Override อีเมลโดยการกรอกช่องนี้

ส่งอีเมล เมื่อครบกำหนดก่อน : ระบบจะทำการแจ้งเตือน โดยรวบรวม Request ทั้งหมด ที่เลยกำหนดและส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบให้รับทราบ

ขนาดไฟล์ไม่เกิน : สามารถกำหนดขนาดไฟล์ที่ใช้ในการยืนยันตนได้

รูปแบบฟอร์ม เมื่อนำ Shortcode ไปแปะ จะได้ฟอร์มดังภาพ โดยการสามารถควบคุมฟังก์ชั่นต่างๆ ได้ที่หน้า Settings

ถ้าเข้ามายังหน้ารายละเอียดของ Request จะแสดงข้อมูลต่างๆ ของ User ที่กรอกเข้ามา โดย Admin สามารถปรับสถานะในการดำเนินการได้ และหาก เปิดใช้งาน ส่งอีเมล ถึงผู้ใช้เมื่อมีการเปลี่ยนสถานะ ระบบจะแจ้งเตือน User เมื่อ Admin มีการเปลี่ยนสถานะของ Request